ÅRSMØTE SVELGEN SAMFUNNSHUS OG SVELGEN KINO
  
 
Tid: Onsdag 21.mars 2018 - kl. 18.00 
 
Stad: Småsalen, Svelgen Samfunnshus.
 
Årsmøtesaker: 
• Årsmelding 2017
• Rekneskap 2017
• Budsjett 2018
• Driftsplan 2018
• Val
Saker som skal behandlast på årsmøte må meldast til styret innan 1. mars 2018. 
 
Kvart lag og organisasjon har to «stemmer». 
Fint om vi får tilbakemelding i forkant kven som er representantane for ditt lag/organisasjon.
Kan sendast på e-post: isaeterl@online.no
for styret
Irene Holm Sæterlid
 -styreleiar-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Svelgen Samfunnshus org.nr:

995378442

Du finner Svelgen Samfunnshus også på Facebook

her får du varsel om det som skjer på huset, kino osv


Arkivoversikt
2009 | 2010 | 2011 ]