Postboks 4
Gunnar Scheldrups veg 12
6723 Svelgen
Telefon 41558750
e-post: samfunnshuset@svelgen.no

Samfunnshuset på Facebook - klikk her!

 


Dagleg leiar: Bjørg H. Didriksen
Tlf: 959 82 945
Epost: bjorg.didriksen@bremanger.kommune.no

 


 

Styret 2017:

Styreleiar:
Irene Holm Sæterlid
Tlf: 94 98 21 43
Epost: irene.saeterlid@enivest.net


 Lex Muller  - nestleiar
Terje Fløtre - sekretær
Karsten Reichl
Thomas Øvstedal

Vararepresentantar:
Ove-Jon Hessvik
Bjørg H. Didriksen
Øystein Staberg
Gabriel Ossenkamp
Øystein Gullbrekke
Grete Berntzen